تمدید مهلت عضویت در «انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران» تا ۲۲ داد

درخواست حذف این مطلب


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، به نقل از دبیرخانه موقت «انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران»، این انجمن با رویکرد میان رشته ای و به منظور گسترش، پیشبرد و توسعه دانش و مهارت در حیطه کتابخانه های عمومی و توسعه دانش بنیان از طریق انجام پژوهش های کاربردی و آموزش های مؤثر، پس از ب مجوز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آماده فعالیت علمی در مسیر تحقق اه ملی و ارتقای کتابخانه های عمومی است.

بر این اساس دبیرخانه این انجمن علمی در فراخوانی از تمامی ان، دانشوران، کتابداران کتابخانه های عمومی، دانش آموختگان و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابداری و اطلاع رسانی)، روان شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، مدیریت، ی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برای عضویت (پیوسته، وابسته، دانشجویی و حقوقی- مؤسساتی) در «انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران» دعوت کرد.

با اعلام تمدید مهلت ثبت نام در «انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران» علاقه مندان می توانند تا پایان وقت اداری ۲۲ دادماه سالجاری نسبت به عضویت در این انجمن اقدام کنند؛ پس از تشکیل مجمع عمومی این انجمن در تیرماه، اعضای هیأت مدیره و بازرسان این انجمن انتخاب خواهند شد.

علاقه مندان برای ب اطلاع بیشتر درباره مؤسسان، ضرورت ها و ظرفیت های تأسیس، اساسنامه، شرایط هریک از گونه های عضویت و ثبت نام می توانند ضمن تماس با دبیرخانه موقت این انجمن به شماره ۸۸۹۲۵۷۹۰ (۰۲۱) به نشانی www.ipla.ir نیز مراجعه کنند.